Izgradnja optičnega omrežja Kapele Natisni

Investitor: Rune Enia d.o.o.
Naziv objekta:
Izgradnja optičnega omrežja - uvedba v delo AAN  S-29 Kapele
Opis del:
 Nadzor