Izgradnja optičnega omrežja Brestje Natisni

Investitor: Rune Enia d.o.o.
Naziv objekta:
Izgradnja optičnega omrežja - uvedba v delo AAN  S-03 Brestje
Opis del:
 Nadzor