Izgradnja optičnega omrežja Krka Natisni

Investitor: Rune Enia d.o.o.
Naziv objekta:
Izgradnja optičnega omrežja - uvedba v delo AAN  S-18 Krka
Opis del:
 Nadzor