Izgradnja optičnega omrežja Litija Natisni

Investitor: Rune Enia d.o.o.
Naziv objekta:
Izgradnja optičnega omrežja - uvedba v delo AAN  S-20 Litija
Opis del:
 Nadzor