VEČNAMENSKI OBJEKT V LOKOVCU Natisni
Investitor: MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Naziv objekta: Izgradnja večnamenskega objekta v Lokovcu
Opis del: Recenzija projektne dokumentacije