STANOVANJSKA HIŠA LOKE Natisni
Investitor: BLANKA KOCMAN IN BOJAN ADŽIĆ
Naziv objekta: Stanovanjska hiša
Opis del: Tehnično svetovanje v fazi izdelave PZI projektov