VEČSTANOVANJSKI OBJEKT NA AJŠEVICI Natisni
Investitor: Atlantikum d.o.o.
Naziv objekta: Izgradnja večstanovanjskega objketa na Ajševici
Opis del: Recenzija PGD in tehnično svetovanje v fazi PZI